Styrelsen

Ordförande: Malin Andersson
Sekreterare:  Johanna Adolfsson Persson
Ekonomi och budget: Lina Elg
Personal: Johanna Dahlström
Arbetsmiljö och internkontroll: Elna Nordström
Information och marknadsföring: Helena Hägg
Samordning och försäkring: Paller Svärd